20.09.2021

Fakta: Nedlagte gruver med stor avrenning


Storwartzområdet


Navn
Nedre dam, Storwartz
Helhetsklassifisering
Svært dårlig miljøtilstand

Tabellen nedenfor viser de nyeste verdiene som er målt ved dette måletakingspunktet.
Helhetsklassifiseringen bestemmes av den verste klassifisering blant parameterne som er målt.

Parameter Målt verdi Klassifisering Måletidspunkt Målemetode Måling utført av
Kobber 1900 µg/l
Svært dårlig
08.11.2017 00:00:00 Ukjent metode Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss)
pH 3,9
Svært dårlig
08.11.2017 00:00:00 Ukjent metode Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss)
Sink 5900 µg/l
Svært dårlig
08.11.2017 00:00:00 Ukjent metode Eurofins Environment Testing Norway AS (Moss)

Ønsker du å finne ut mer om gruver med stor avrenning?