24.07.2024

Fakta: Bygninger før 1900 (Sefrak)


Dataene hentes direkte fra Riksantikvarens SEFRAK-register.