Fakta: Avløpsanlegg


Solumstrand avløpsanlegg


Anlegg id:
9381
Drives av:
ADMINISTRASJON - BRAGERNES
Myndighet:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Kommune:
Drammen (3005)
Driftsstatus:
Aktiv
Renseprinsipp:
Kjemisk-biologisk
Renseprosess:
Sekundær- og fosforrensing
Kapasitet (pe):
Kategori vannforekomst:
Kystvann

Utslipp

Siste rapporteringsår:
2020
ParameterMengde (tonn/år)
Fosfor totalt (P-TOT): 0,95
Kjemisk oksygenforbruk: 474,68
Biologisk oksygenforbruk (BOF5): 156,90
Tørrstoff, suspendert(SS):
Nitrogen totalt(N-TOT): 172,81
Totalt organisk karbon (TOC):

Vis mer info på Norske utslipp